Wie zijn we?


PLNT is de merknaam van CityGreens BV met maatschappelijke zetel te Missiehuislei 25, 2920 Kalmthout en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Onze website is: https://plnt.be.


Welke persoonsgegevens houden we bij en waarom?


Persoonsgegevens

CityGreens BV verwerkt persoonsgegevens voor het gebruik van haar diensten en de levering van diens producten. Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer


Delen van persoonsgegevens met derden

CityGreens BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We volgen u niet op het web (geen trackers) en tonen geen reclame. We delen of verkopen uw data niet aan derden.

Bewaartermijn van uw gegevens

Als u niet langer klant bent houden wij uw gegevens 7 jaar bij vanuit een boekhoudkundige bewaarplicht.

Contactgegevens

Als je opmerkingen, vragen of feedback hebt kun je contact opnemen via e-mail info@plnt.be of telefonisch. Je vindt onze contactgegevens terug onderaan deze pagina.