Privacyverklaring


Wie zijn we?


PLNT is de merknaam van CityGreens BVBA, gevestigd te Kalmthout (2920), Missiehuislei 25, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Onze website is: https://plnt.be.


Welke persoonsgegevens wij bijhouden en waarom?


Persoonsgegevens

CityGreens BVBA verwerkt persoonsgegevens voor het gebruik van onze diensten en de levering van onze producten. Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Rekeningnummer


Delen van persoonsgegevens met derden

CityGreens BVBA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gebruiken Mailchimp, Jilt en SendGrid voor het versturen van informatie over onze leveringen.

We volgen u niet op het web en tonen geen reclame. We delen uw data niet met derden en verkopen deze nooit.

Bewaartermijn van uw gegevens

Als u niet langer klant bent houden wij u gegevens 7 jaar bij vanuit een boekhoudkundige bewaarplicht.

Contactgegevens

Als u zorgen of vragen hierover heeft kunt u contact met ons opnemen via: info@plnt.be of ons bellen op het nummer op de site.